Khái niệm tài chính là gì và các chỉ số tài chính hiện nay

0
139

Khái niệm tài chính là gì?

a/ Khái niệm tài chính nói chung
Tài chính là những quan hệ thu chi tiền tệ, qua đó hình thành nên những quỹ tiền tệ tập chung (Ngân sách Nhà nước) và không tập chung (vốn của các doanh nghiệp và quỹ hộ gia đình…), và sử dụng quỹ tiền tệ đó để thực hiện những mục tiêu nhất định (mục tiêu phát triển kinh tế, tích lũy và tiêu dùng…).
Tài chính là phạm trù kinh tế lịch sử khách quan bởi nó gắn liền với sự ra đời, tồn tại và hoạt động của nhà nước. Tài chính phát triển trong mối quan hệ hữu cơ với nền sản xuất hàng hóa và quan hệ hàng hóa-tiền tệ.

b/ Khái niệm tài chính doanh nghiệp và tầm quan trọng của nó
Đó là tổng hợp các quan hệ kinh tế được biểu hiện bằng tiền tệ gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tài chính doanh nghiệp là “cái gốc của nề tài chính quốc gia”, là tài chính cơ sở, là nơi tạo ra nguồn tiền để xây dựng nền tài chính quốc gia. Vì vậy sự lành mạnh của tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng tới nền tài chính quốc gia.

Khái niệm tài chínhKhái niệm tài chính

Các chỉ số tài chính

a/ Chỉ số thanh khoản
Là khả năng của doanh nghiệp chuyển tài sản thành tiền mặt (hoặc tương đương với tiền mặt) mà không bị mất mát nhiều về tài sản. Chỉ số này hết sức nhạy cảm, nó nói lên khả năng thanh toán của doanh nghiệp cho nên nó là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp.

b/ Chỉ số tỷ lệ vốn
Chỉ số này bao gồm:
– Vốn vay / vốn tự có của doanh nghiệp
– Vốn ngắn hạn / vốn dài hạn
Không có mức tiêu chuẩn chung cho doanh nghiệp. Về nguyên tắc, chỉ số tỷ lệ vốn không được vượt quá giới hạn an toàn cho phép để tránh nguy cơ của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ.
Theo báo cáo chưa đầy đủ của 24 bộ ngành, đến cuối tháng 12/1999 tổng số nợ của DNNN xác định phải thu và trả lãi là 6000 tỷ đồng (tương đương với giá trị dự toán ban đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh dài 1700 km). Số nợ này hiện đang rất khó xử lý vì:
– Công nợ phát sinh quá lâu
– Hồ sơ tài liệu thất lạc
– Giám đốc, kế toán trưởng, những cán bộ làm công tác thanh toán nợ cũ đã nghỉ hoặc thuyên chuyển công tác…
Gây khó khăn rất lớn trong công tác đối chiếu nợ, xác định trách nhiệm và xử lý nợ. Nhiều trường hợp chi phí đòi nợ còn nhiều hơn cả nợ.

c/ Chỉ số hiệu quả hoạt động
Căn cứ vào nó để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Mỗi doanh nghiệp có những chỉ số hiệu quả khác nhau như số đơn đặt hàng, doanh thu…

d/ Chỉ số lợi nhuận
Là tỷ số giữa lợi nhuận sau thuế và số vốn của doanh nghiệp (hay số cổ phiếu, số công nhân làm việc…)

e/ Các chỉ số đánh giá lợi nhuận công ty
Thông qua các chỉ số này có thể đánh giá tình hình hoạt động của công ty nói chung. Có hai chỉ số cơ bản được được công bố hàng ngày trên bảng điện tử tại sở giao dịch hay trên các phương tiện thong tin đại chúng. Đó là:
– Chỉ số giá / thu nhập (chỉ số P/E, Price/Earning) là tỷ số giữa giá cả hiện tại của của chứng khoán với lợi nhuận thu được của mỗi cổ phiếu. Ví dụ, nếu vào lúc đóng cửa, giá chứng khoán của công ty A là 41,625 USD và lợi nhuận của năm vừa rồi mà công ty báo cáo giả sử là 5,5 triệu USD thì tỉ lệ P/E của A là 7,5 – tức là chứng khoán này được bán với mức giá gấp 7,5 lần lợi nhuận.
– Hệ số giá / giá trị ghi sổ ( chỉ số P/B Price/Book Value) là hệ số so sánh giá cổ phiếu (CP) của một công ty với tổng tài sản của mỗi cổ phần.
P/B cho từng CP = giá trị thị trường của mỗi cổ phiếu / giá trị ghi sổ của từng cổ phiếu. Trong đó giá trị ghi sổ là giá trị của công ty qua bảng tổng kết tài sản, bao gồm cổ phiếu thường, thu nhập giữ lại và vốn bổ sung.
Khi so sánh hệ số P/E hay P/B của từng công ty với các công ty khác trong một ngành ta thấy chúng thường cao đối với các công ty có tiềm năng tăng trưởng ( nếu các yếu tố khác không thay đổi) nhưng thấp hơn đối với các công ty có độ rủi ro cao hơn.

Các chỉ số tài chínhCác chỉ số tài chính

Xem thêm: Khái niệm tài chínhkhái niệm ô nhiễm môi trường nướccác hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.